Отповрзи рамки

Ја раскинува врската меѓу две рамки. Можете само да ја прекинете врската која се протега од избраната рамка до целната рамка.

За да пристапите до оваа наредба...

From the menu bar:

Choose Format - Frame and Object - Unlink Frames.

From the tabbed interface:

Choose Object - Unlink Frames.

From toolbars:

Icon Unlink Frames

Отповрзи рамки


Please support us!