Toggle Ordered List

Додава или отстранува нумерирање од избраните пасуси. За да го дефинирате форматот на нумерирање, изберете Форматирај - Точки и нумерирање. За да го прикажете алатникот Точки и нумерирање, изберете Приказ - Алатници - Точки и нумерирање или поставете го покажувачот во нумерираниот пасус.

note

Некои од опциите за точки и нумерирање не се достапни кога работите во режим на веб-изглед.


Toggle Ordered List Icon

Toggle Ordered List

Please support us!