Нов список адреси

Enter new addresses or edit the addresses for mail merge documents. When you click OK, a dialog prompts you for the location to save the address list.

Информации за адреси

Внесете нова или менувајте ја постојната содржина на секое од полињата за приматели на циркуларни писма.

Покажи број на запис

Притиснете на копчињата за да ги разгледате записите или внесете го бројот на записот и директно одете до него.

Нов

Додава нов празен запис во списокот адреси.

Бриши

Го брише избраниот запис.

Најди

Го отвора дијалогот Најди запис. Можете да го оставите овој дијалог отоврен додека ги уредувате записите.

Прилагоди

Го отвора дијалогот Создади свој список адреси каде можете да ги менувате, преименувате, да додавате нови или да бришете полиња.

Please support us!