Уреди список адреси по желба

По ваша желба го уредува списокот адреси за документи од типот циркуларни писма .

Елементи од списокот адреси

Изберете го полето кое сакате да го преместите, избришете или преименувате.

^

Click to move the selected field up one entry in the list.

v

Click to move the selected field down one entry in the list.

Додај

Вметнува ново текстуално поле.

Бриши

Го брише избраното поле.

Преименувај

Го преименува избраното текстуално поле.

Please support us!