Копија и до

Specify additional e-mail recipients for the mail merge document.

CC (испрати копија и до)

>Внесете ги адресите на примателите кои треба да добијат копија од е-пораката (CarbonCopy), одделени со точка-запирка (;).

BCC

Внесете ги скриените адреси (BlindCarbonCopy) на примателите на е-пораки, одделени со точка-запирка (;).

Please support us!