Опции за фусноти

Ги одредува опциите за прикажување на фуснотите и забелешките.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Алатки - Фусноти


Footnote Settings

Specifies the formatting for footnotes.

Endnote Settings

Го одредува форматот на забелешките. Видот нумерација на забелешките и стиловите кои се употребуваат се опциите кои се достапни тука.

Please support us!