Load Styles

Imports formatting styles from another document or template into the current document.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Styles - Load Styles

In the Styles window. Click the Styles action icon on the top right of the Styles window and keep the mouse button pressed. Choose Load Styles from the submenu.

Different ways to open Styles window:

  • Press F11

  • Choose View - Styles

  • Choose Styles - Manage Styles


Категории

Ги набројува категориите шаблони кои се на располагање. Кликнете врз одредена категорија за да видите што содржи, во списокотШаблони

Шаблони

Ги набројува шаблоните кои се на располагање во соодветната категорија.

Текст

Ги вчитува стиловите на знаците од избраниот документ во тековниот документ.

Рамка

Ги вчитува стиловите за рамките од избраниот документ во тековниот документ.

Pages

Ги вчитува стиловите за нумерација од избраниот документ во тековниот документ.

Нумерација

Ги вчитува стиловите за нумерација од избраниот документ во тековниот документ.

Запиши врз

Ги заменува стиловите во тековниот документ кои имаат исто име како стиловите кои ги вчитувате.

warning

Врз стиловите со идентични имиња автоматски се впишуваат новите датотеки.


From File

Лоцирајте ја датотеката која ги содржи стиловите кои сакате да ги вчитате, а потоа кликнете Отвори.

Please support us!