Вчитај стилови

Imports formatting styles from another document or template into the current document.

За да пристапите до оваа наредба...

Open Styles window. Click the New Style from Selection icon and keep the mouse button pressed. Choose Load Styles from the submenu.


Категории

Ги набројува категориите шаблони кои се на располагање. Кликнете врз одредена категорија за да видите што содржи, во списокотШаблони

Шаблони

Ги набројува шаблоните кои се на располагање во соодветната категорија.

Текст

Ги вчитува стиловите на знаците од избраниот документ во тековниот документ.

Рамка

Ги вчитува стиловите за рамките од избраниот документ во тековниот документ.

Страница

Ги вчитува стиловите за нумерација од избраниот документ во тековниот документ.

Нумерација

Ги вчитува стиловите за нумерација од избраниот документ во тековниот документ.

Запиши врз

Ги заменува стиловите во тековниот документ кои имаат исто име како стиловите кои ги вчитувате.

Warning Icon

Врз стиловите со идентични имиња автоматски се впишуваат новите датотеки.


Од датотеката

Лоцирајте ја датотеката која ги содржи стиловите кои сакате да ги вчитате, а потоа кликнете Отвори.

Please support us!