Формат

Ги одредува изгледот и димензиите на пликот.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Insert - Envelope - Format tab


Примач

Го одредува местото и опциите за форматирање на текстот во полето Примач.

Позиција

Го одредува местото на адресата на примачот на пликот.

од лево

Внесете колку растојание сакате да оставите помеѓу левиот раб на пликот и полето за испраќачот.

од горе

Внесете колку растојание сакате да оставите меѓу горниот раб на плокот и полето за испраќачот.

Уреди

Кликнете и изберете го стилот за форматирање на текст за полето на испраќачот кое сакате да го уредите.

Знак

Отвора дијалог каде можете да го уредувате форматирањето на знаците кои се користат во полето на примачот.

Пасус

Отвора дијалог каде можете да го уредувате форматирањето на кое се користи во полето на примателот.

Испраќач

Ги поставува местото и опциите за форматирање на текстот во полето Испраќач.

Позиција

Го поставува местото на адресата на испраќачот на пликот.

од лево

Внесете го растојанието кое сакате да го оставите меѓу работ на пликот и полето на испраќачот.

од горе

Внесете го растојанието кое сакате да го оставите меѓу горниот раб на пликот и полето на испраќачот.

Уреди

Кликнете и изберете го стилот на форматирање на текст за полето на испраќачот кое сакате да го уредите.

Знак

Отвора дијалог каде можете да го уредувате форматирањето на знаците кое се користи во полето на испраќачот.

Пасус

Отвора дијалог каде можете да го уредувате форматирањето на пасусот кое се користи во полето на испраќачот.

Димензии

Изберете го форматот на големина на пликот кој сакате да го користите или креирајте димензии.

Форматирај

Изберете ги саканите димензии на пликот или изберете „Дефинирано од корисникот“, а потоа внесете ја ширината и висината на поставените димензии.

Ширина

Внесете ја ширината на пликот.

Висина

Внесете ја висината на пликот.

Поле за преглед

Displays a preview of the current selection.

Please support us!