Вметни фуснота

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

The following applies to both footnotes and endnotes.

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

За да пристапите до оваа наредба...

From the menu bar:

Choose Insert - Footnote and Endnote - Footnote or Endnote

From the context menu:

Choose Footnote/Endnote (on inserted Footnote/Endnote)

From the tabbed interface:

Choose Reference - Footnote.

Choose Reference - Endnote.

From toolbars:

Icon Insert Footnote Directly

Вметни фуснота директно

Icon Insert Endnote Directly

Вметни забелешка директно


Нумерација

Изберете го видот на нумерација кој сакате да го искористите во фуснотите и забелешките.

Автоматски

Автоматски доделува последователни броеви на фуснотите или забелешките што сте ги внесле. За да ги промените подесувањата за автоматското нумерирање,одберете Алатки - Фусноти.

Знак

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter, number or special character.

Choose

Внесува специјален знак како фуснота или енднота.

Тип

Изберете дали сакате да вметнете фуснота или забелешка. Нумерирањето на забелешките се врши посебни од тоа на фуснотите.

Фуснота

Внесува котва за фуснота на тековната позиција на покажувачот во документот или додава фуснота на дното на станицата.

Забелешка

Внесува котва на енднота на тековната позиција на курсорот во документот и додава енднота на крајот од документот.

Please support us!