Вовлекувања

Ја вовлекува содржината налево и надесно од маргината.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Insert - Section - Indents tab or choose Format - Sections - Options button - Indents tab


Пред Дел

Го специфицира вовлекувањето пред секцијата, на левата маргина.

По Дел

Го специфицира вовлекувањето по секцијата, на десната маргина.

Please support us!