Field Hidden Paragraphs

Прикажува или сокрива прикриени пасуси. Оваа опција делува само на прикажувањето на скриените пасуси, но не и на нивното печатење.

За да пристапите до оваа наредба...

From the menu bar:

Choose View - Hidden Paragraphs


note

To enable this feature, choose - LibreOffice Writer - View, and ensure that the Hidden paragraphs check box in the Display fields area is selected.


Користете го командното поле "Скриен Прараграф" да доделите состојба која мора да биде met за да прикрие пасус. Ако состојбата не е met, пасусот ке биде прикажан.

Кога прикривате пасус, фуснотите и рамките кои се во пасусите се исто така прикриени.

Please support us!