Field Names

Switches between showing fields as field names or field values. When enabled the field names are displayed, and when disabled the field values displayed. Some field contents cannot be displayed.

За да пристапите до оваа наредба...

From the menu bar:

Choose View - Field Names

From the tabbed interface:

On the View menu of the View tab, select Field Names.

From toolbars:

Icon Field Names

Field Names

From the keyboard:

+ F9


За да го промените стандардниот приказ на имињата на полињата наместо нивната содржина одберетеАлатки - Опции - LibreOffice Едитор за Пишување- Поглед,и потоа одберете Кодови на полињаполето за означување во Прикажи областа.

Кога печатите документ со Поглед - Имиња на Полињата овозможено, од вас ќе биде побарано да ги влучите во отпечатениот примерок.

Please support us!