Field Names

Switches between showing fields as field names or field values. When enabled the field names are displayed, and when disabled the field values displayed. Some field contents cannot be displayed.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose View - Field Names

+F9


За да го промените стандардниот приказ на имињата на полињата наместо нивната содржина одберетеАлатки - Опции - LibreOffice Едитор за Пишување- Поглед,и потоа одберете Кодови на полињаполето за означување во Прикажи областа.

Кога печатите документ со Поглед - Имиња на Полињата овозможено, од вас ќе биде побарано да ги влучите во отпечатениот примерок.

Please support us!