Граници на текст

Ги прикажува или ги сокрива границите на местата на страницата кои ќе се отпечат. Линиите на одбележување на границата нема да бидат отпечатени.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose View - Text Boundaries


Please support us!