Уреди фусноти

Го уредува сидриштето на избраната фуснота или забелешка. Кликнете пред или одзади на фуснотата или забелешката а потоа изберете ја оваа наредба.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Уреди - Фусноти


За да го измените текстот на одредена фуснота или забелешка, кликнете на местото на фуснотата на дното од страницата или на крајот на документот.

note

To quickly jump to the footnote or endnote text, click the anchor for note in the document. You can also position the cursor in front of or behind the marker, and then press +Shift+PgDn. To jump back to the anchor for the note, press PgUp.


Нумерација

Избери го типот нумерација за фуснота или забелешка.

Авто

Автоматски доделува последователни броеви на фуснотите или забелешките што сте ги внесле. За да ги промените подесувањата за автоматското нумерирање,одберете Алатки - Фусноти.

Знак

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter, number or special character.

Choose

Внесува специјален знак како фуснота или енднота.

tip

To change the format of a footnote or endnote anchor or text, select it, and then choose Format - Character. You can press to open the Styles window and modify the footnote or endnote paragraph style.


Тип

Изберете го видот забелешка кој сакате да го вмтнете, т.е. или фуснота или забелешка (на крајот од текстот). Фуснотата ќе биде вметната на дното на тековната страница, а забелешката на крајот на документот.

Фуснота

Ја претвора забелешката во фуснота.

Забелешка

Претвора фуснота во забелешка.

Стрелка лево

ОДи на сидриштето на претходната фуснота или забелешка.

Icon Previous footnote

Претходна фуснота

Стрелка десно

Оди на сидриштето на следната фуснота или забелешка.

Icon Next footnote

Следна фуснота

Дијалог Вметни фуснота.

Please support us!