Уреди полиња

Отвора дијалог каде што можете да ги уредите својствата на полето. Кликнете пред полето и потоа изберете команда. Во дијалогот можете да ги користите тастерите со стрелки за да се движите од предходното во наредното поле.

Исто така можете да кликнете два пати на поле во документот за да отврите за уредување одредено поле.

За да пристапите до оваа наредба...

From the menu bar:

Choose Edit - Fields.

Choose Insert - Fields.

Choose Insert - Cross-reference.

From the context menu:

Edit Field

From the tabbed interface:

Choose Insert - Fields.

Choose Insert - Cross-reference.

Choose References - Fields.

Choose References - Cross-references.

From toolbars:

Icon Cross-Reference

Cross-Reference

Icon Insert Field

Insert Field

From the keyboard:

+ F2


tip

To change the view between field names and field contents in your document, choose View - Field Names.


note

Ако изберете DDE врска во документот, а потоа Уреди - Полиња, ќе се отвори дијалоготУреди Врски.


note

Ако кликнете пред полето "испраќач", а потоа ако изберете Уреди - Полиња, се отвора дијалогот Податоци за кориснокот.


Тип

Ги набројува типовите полиња кои ги уредувате.

note

Следниве елементи на дијалогот се видливи само која соодветните видови полиња се избрани.


Избери

Ги набројува опциите за полето, на пр. "фиксно". Ако сакате можете да кликнете на друга опција кај избраниот вид поле.

Форматирај

Го избира форматот на содржината на полето. Кај полиња кои содржат датум датум, време или оние поставени од вас, можете исто така да кликнете на списокот во "Дополнителни формати", а потоа да одберете друг формат. Достапните формати зависат од видот на полето кое го уредувате.

Растојание

Го прикажува растојанието на избраниот вид поле, на пр. кај "Следна страница," "Број на страни" или кај "Претходна страница". Ако сакате, можете да внесете нова цредност за растојанието.

warning

If you want to change the actual page number and not the displayed number, do not use the Offset value, but choose Insert - Manual Break, and then select a new page style.


Up to level

Selects the heading to display according to the specified format. The first heading before the field whose outline level is equal to or less than the specified outline level is selected. This option is available only for field types Heading (document) and Number range (variable).

Име

Го прикажува името на полето со променливата. Ако сакате можете да внесете ново име.

Вредност

Ја прикажува тековната променлива вредност на полето. Ако сакате можете да внесете нова променлива.

Фиксна содржина

Inserts the field as static content, that is, the field cannot be updated.

Услов

Го прикажува условот кој мора да биде исполнет за полето да биде активирано. Ако сакате можете да внесете нов услов.

Тогаш, Инаку

Изменете ја содржината на полето која се прикажува во зависност на тоа дали условот на полето бил исполнет или не.

Макро

Opens the Macro Selector, where you can choose the macro that will run when you click the selected field in the document. This button is only available for the "Execute macro" function field.

Референца

Внеси или измени го референтниот текст за избраното поле.

Име на макро

Го прикажува името на доделеното макро на избраното поле.

Резервирано место

Го прикажува резервираното место за текст од избраното поле.

Вметни текст

Го прикажува текстот кој е поврзан со некој услов.

Формула

Ја покажува формулата од поле со формула.

Невидлив

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

Примени

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

Примени

Бриши

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

Icon

Бриши

Избор на база на податоци

Изберете некоја регистрирана база на податоци од каде сакате да го вметнете полето. Исто така можете да промените табела или барање на кои упатува полето.

Број на записот

Го прикажува бројот на записот во базата на податоци кој се вметнува при исполнување на претходно одреден услов од типот "Кои и да било запис".

Лева стрелка

Скока до предходното поле од ист типво документот. Ова копче е активно само кога документот содржи повеќе од едно поле од ист тип.

Icon Previous Field

Претходно поле

Десна стрелка

Скока до наредното поле од ист тип од во документот.. Ова копче е активно само кога документот содржи повеќе од едно поле од ист тип.

Icon Next Field

Следно поле

Please support us!