Преименувај го Автоматскиот текст

Дозволува да го промените името на Автоматскиот текст.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Уреди - Автоматски текст - Автоматски текст - Преименувај


Име

Го прикажува тековниото име на избраниот автоматски текст .

Нов

Внеси го новото име на избраната компонента на Автоматски текст.

Кратенка

Доделува кратенка до избраниот елемент на Автоматскиот текст.

Please support us!