Авто. текст

Креира, уредува или вметнува авто.текст. Може да го зачувате форматираниот текст, текстот од графиката, табелите или полињата како авто. текст. За брзо внесување на авто. текст внесете ја кратенката на авто. текстот од вашиот документ и потоа притиснете F3.

tip

Исто така може да кликнете на стрелката до иконата на Авто. текст на лентата Вметни и потоа изберете го автом. текст што сакате да го вметнете.


За да пристапите до оваа наредба...

From the menu bar:

Изберете Уреди - Автоматски текст

From the tabbed interface:

Choose Insert - AutoText.

On the Insert menu of the Insert tab, choose AutoText.

From toolbars:

Icon AutoText

Автоматски текст

From the keyboard:

+ F3


Користење на Автоматски текст

Автоматски текст

Дијалогот за Автом. текст ги прикажува категориите и елементите на автом. текст.

Во текот на испишувањето, прикажува предлог за остатокот од името

Displays a suggestion for completing a word as a Help Tip after you type the first three letters of a word that matches an AutoText entry. To accept the suggestion, press Enter. If more than one AutoText entry matches the letters that you type, press +Tab to advance through the entries. For example, to insert dummy text, type "Dum", and then press Enter.

To display the list in reverse order, press +Shift+Tab.

Име

Го прикажува името на тековно избраниот елемент на авто. текст. Ако имате избран текст во документот напишете го името на новиот авто. текст, кликнете на копчетоАвто. текст и потоа изберете Нов.

Кратенка

Ја прикажува кратенката за избраниот елемент на авто. текст. Ако креирате нов авто. текст напишете ја кратенката што сакате да ја користите.

Листа

Ги листа категориите на авто. текст. За да ги прегледате авто. текст записите во одредена категорија, кликнете два пати на категоријата или на знакот плус (+) пред категоријата. За да вметнете авто. текст во тековниот документ изберете го елементот во листата и потоа изберете Вметни.

tip

Можете да го извлечете и да го пуштите авто. текстот од една категорија во друга.


Вметни

Го вметнува избраниот авто. текст во тековниот документ.

note

Ако вметнете неформатиран авто. текст запис во пасус, записот ќе биде форматиран во постојниот стил на пасусот.


Затвори

Го затвора дијалогот и ги зачувува сите измени.

Автоматски текст

Кликнете за да ви се прикажат дополнителни наредби на авто. текст, на пример за да креирате нов авто. текст запис од веќе избрантекст во тековниот документ.

Нов

Креира нов елемент на авто текст од изборот што сте го направиле во тековниот документ. Елементот е додаден во тековната избрана категорија на автом. текст. Прво мора да внесете име пред да ја видите оваа наредба.

Нов (само текст)

Creates a new AutoText entry only from the text in the selection that you made in the current document. Graphics, tables and other objects are not included. You must first enter a name before you see this command.

Копирај

Го копира избраниот авто. текст на таблата со исечоци.

Замени

Ја заменува содржината на избраниот елемент на авто. текст со изборот што е направен во тековниот документ.

Преименувај

Го отвора Преименувај Автоматски Текст дијалогот, кадешто можете да го промените името на избраниот влез во Автоматскиот Текст.

Избриши

Го брише избраниот елемент или елементи по дадената потврда за бришење.

Уреди

Го отвора избраниот АвтоТекст за уредување во посебен документ. Направете ги саканите промени, одберете Датотека - Зачувај АвтоТекст, а потоа одберете Датотека - Затвори.

Макро

Го отвора Додели Макро дијалогот, каде штоможете да додадете макро на избраниот влез Автоматскиот Текст.

Исто така можете да користите макроа кои се поврзани со некои од обезбедените АвтоТекстови во АвтоТекстовите кои сте ги создале. Внесената содржина во полето АвтоТекст мора да сте ја зачувале во форма "само текст". На пр. вметнете текст во <field:company> во АвтоТекстот, и LibreOffice-от ќе го замени текстот со содржината на соодветното поле од базата на податоци.

Увези

Opens a dialog where you can select the 97/2000/XP Word document or template, containing the AutoText entries that you want to import.

Категории

Додава, преименува или ги брише АвтоТекст категориите.

Уреди категории

Додава, преименува или ги брише АвтоТекст категориите.

Категорија

Го прикажува името на АвтоТекст категориите. За да го промените името на категоријата, впишете ново име, а потоа кликнете наПреименувај. За да создадете нова категорија, впишете и име, а потоа кликнете на Ново.

Патека

Ја прикажува тековната патека до директориумот каде се запишани избраните АвтоТекст категории. Ако создавате АвтоТекст категории, изберете го местото каде сакате да ги зачувате датотеките со категориите.

Нов

Создава нова АвтоТекст категорија со користење на името на кое сте го внеле во полето Име

Преименувај

Го менува името на избраната АвтоТекст категорија со името на кое сте го внеле во полетоИме .

Листа на избор

Ги набројува постојните АвтоТекст категории и нивните соодветни патеки.

Избриши

Го бриши избраниот елемент без дадена потврда за бришење..

Патека

Го отвора дијалогот Уредете Патекикаде што можете да го изберете директориумот каде ќе го зачувате Автоматскиот текст.

За да додадете нова патека до папка за автоматски текст, кликнете го копчето Патека во дијалогот Автоматски текст.

Зачувај ги врските кои се релативни на

Употреби ја оваа област да ги поставиш LibreOffice вметнатите врски до датотеката на автоматскиот текст

Датотечен систем

Врските до автоматските текст датотеки на вашиот компјутер се релативни.

Интернет

Врските до датотеките на интернет се релативни.

Please support us!