Мени Алатки

Изберете Алатки - Јазик - Разделување на зборови

Изберете Алатки - Пребројување на зборови

Choose Tools - Heading Numbering

Choose Tools - Heading Numbering - Numbering tab

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)

Изберете Алатки - Фусноти

Изберете го ливчето Алатки - Фусноти - Фусноти

Изберете го ливчето Алатки - Фусноти - Забелешки

Изберете Табела - Претвори - Текст во табела

Изберете Алатки - Подреди

Изберете Алатки - Пресметај

+ plus sign

Изберете Алатки - Ажурирај

Choose Tools - Update - Page Formatting

Изберете Алатки - Ажурирај - Тековен индекс

Choose Tools - Update - Indexes and Tables

Изберете Алатки - Ажурирај - Ажурирај ги сите

Изберете Алатки - Ажурирај - Полиња

копче F9

Изберете Алатки - Ажурирај - Врски

Choose Tools - Update - Charts

Choose Tools - Protect Document - Protect Fields.

Choose Tools - Protect Document - Protect Bookmarks.

Изберете Алатки - Волшебник за циркуларни писма

Click the Mail Merge icon on the Mail Merge bar:

Click the Mail Merge icon on the Table Data bar:

Icon

Циркуларно писмо

Please support us!