Мени Вметни

Изберете Вметни - Рачен прелом

Изберете Вметни - Полиња

Отворете го контекстното мени - изберете Полиња (вметнати полиња)

Изберете Вметни - Полиња - Датум

Изберете Вметни - Полиња - Време

Изберете Вметни - Полиња - Броеви на страница

Изберете Вметни - Полиња - Бројач на страници

Изберете Вметни - Полиња - Тема

Изберете Вметни - Полиња - Наслов

Изберете Вметни - Полиња - Автор

Изберете Вметни - Полиња - Друго

+F2

Кај вметни алатник, кликнете на

Икона

Вметни полиња

Изберете Вметни - Полиња - Друго - Документ tab

Изберете го јазичето Вметни - Полиња - Друго - Упатница

Choose Insert - Cross-reference

Изберете го ливчетоВметни - Полиња - Друго - Функции

Изберете го ливчето Вметни - Полиња - Друго - Информации за документот

Изберете го ливчето Вметни - Полиња - Друго - Променливи

Изберете го ливчето Вметни - Полиња - Друго - База на податоци

Изберете Вметни - Дел

Отворете го алатникот Вметни, кликнете

Икона

Дел

Изберете го ливчето Вметни - Дел - Дел или изберете Форматирај - Делови

Изберете го ливчето Вметни - Дел - Вовлекувања или изберете Форматирање - Делови

Choose Insert - Footnote and Endnote - Footnote or Endnote

Отворете го контекстното мени - изберете Фуснота (вметната Фуснота/Забелешка)

Отворете го алатникот Вметни, кликнете

Икона

Вметни фуснота директно

Икона

Вметни забелешка директно

Изберете Вметни - Наслов

Отворете го контекстното мени - изберете Наслов

Изберете Вметни - Наслов - Опции

Отворете го контекстното мени - изберете Наслов - Опции

Изберете Вменти - Обележувач

Отворете го алатникот Вметни, кликнете

Icon

Обележувач

Choose Insert - Script (only HTML documents)

Изберете Вметни - Индекси и табели

Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry

Отворете го алатникот Вметни, кликнете

Икона

Елемент

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

Изберете Вметни - Индекси и табели - Библиографски запис

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (depending on the type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Contents is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Alphabetical Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Illustration Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Index of Tables is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when User-Defined is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Objects is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Bibliography is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type, mark "Additional Styles" check box and then click Assign styles

Изберете го ливчето Вметни - Индекси и табели - Индекси и табели - елементи (кога Содржина е избраниот тип)

Изберете го ливчето Вметни - Индекси и табели - Индекси и табели - елементи (кога Содржина е избраниот тип)

Иберете го ливчето Вметни - Индекси и табели - Индекси и табели - Елементи (кога Алфабетски индекс е избраниот тип)

Изберете го ливчето Вметни - Индекси и табели - Индекси и табели - Елементи (кога Индекс на илустрации е избраниот тип)

Изберете го ливчето Вметни - Индекси и табели - Индекси и табели - елементи (кога Содржина е избраниот тип)

Иберете го ливчето Вметни - Индекси и табели - Индекси и табели - Елементи (кога Алфабетски индекс е избраниот тип)

Изберете го ливчето Вметни - Индекси и табели - Индекси и табели - елементи (кога Содржина е избраниот тип)

Изберете го ливчето Вметни - Индекси и табели - Индекси и табели - елементи (кога Содржина е избраниот тип)

Изберете Вметни - Индекси и табели - Библиографски запис и кликнете Уреди

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Styles tab

Изберете Вметни - Плик

Choose Insert - Envelope - Envelope tab

Choose Insert - Envelope - Format tab

Choose Insert - Envelope - Printer tab

Изберете Вметни - Рамка

Choose Format - Frame and Object - Properties

Отворете го алатникот Вметни, кликнете

Рамка

Вметни рамка рачно

Choose Table - Insert Table

+F12

Отворете го алатникот Вметни, кликнете

Икона

Табела

Изберете Вметни - Хоризонтална линија

Изберете Вметни - Датотека

Отворете го алатникот Вметни, кликнете

Икона

Датотека

Choose Insert - Header and Footer - Header

Choose Insert - Header and Footer - Footer

Choose Insert - Signature Line...

Please support us!