Мени за преглед

Изберете Преглед - Линијар

Изберете Преглед - Граници на текст

Изберете Преглед - Сенчање на полиња

+F8

Изберете Преглед - Имиња на полина

+F9

Choose View - Formatting Marks

+F10

На лентата Стандардно, кликнете

Formatting Marks Icon

Formatting Marks

Изберете Преглед - Веб изглед

На лентата Алатки, овозможете

Web Icon

Web

Изберете Преглед - Веб изглед

Изберете Преглед - Скриени пасуси

Please support us!