Уреди мени

Изберете Уреди - Автоматски текст

+F3

На вметни алатник, кликнете на

Икона

Автоматски текст

Изберете Уреди - Размени бази на податоци

Изберете Уреди - Полиња

Изберете Уреди - Фусноти

Choose Edit - Reference - Index Entry...

Отворете контекстно мени - изберете Елемент на индекс

Изберете Формат - Делови

Изберете Уреди - Автоматски текст - Автоматски текст - Преименувај

Изберете Уреди - Библиографски записи

Изберете Уредување - Режим на избор

Изберете Уредување - Режим на избор

Please support us!