Карактеристики на LibreOffice Math

Овој дел содржи преглед на некои од важните функции и можности што ги нуди LibreOffice Math.

LibreOffice Math Ви нуди бројни оператори, функции и помошници за форматирање за да Ви помогне во креирањето формули. Сите тие се наведени во прозорецот за избор, во кој може да го кликнете потребниот елемент со глушецот за да го вметнете објектот во Вашата формула. Постои исцрпна листа со референции и бројни примери дадени во помошта.

Креирање формула

Исто како и кај графиконите и сликите, формулите се креираат како објекти во самиот документ. Вметнувањето формула во документ автоматски го стартува LibreOffice Math. Може да креирате, да уредувате и да форматирате формули со употреба на голем број веќе дефинирани симболи и функции.

Директно пишување на формула

Ако го познавате јазикот на LibreOffice Math, може да ја напишете формулата директно во документот. На пример, напишете ја следната формула во текстуален документ: „a sup 2 + b sup 2 = c sup 2“. Изберете го овој текст и изберете Вметнување - Објект - Формула. Текстот ќе се претвори во форматирана формула.

note

Формулите не можат да бидат пресметани во LibreOffice Math затоа што тој е уредувач на формули (за пишување и прикажување формули), а не програма за пресметување. Користете ги табеларните пресметки за да пресметувате формули или за едноставни формули користете ја фунцијата за пресметување во текстуалните документи.


Креирање формула во прозорецот „Наредби“

Користете го прозорецот „Наредби“ на LibreOffice Math за да внесувате и уредувате формули. Како што внесувате елементи во прозорецот Наредби, резултатите се прикажуваат во документот. За да имате преглед додека креирате долги и сложени формули, користете го покажувачот на формула (се наоѓа на алатникот). Откако ќе се активира оваа функција, локацијата на покажувачот во прозорецот „Наредби“ е покажана и во прозорецот со текст.

Индивидуални симболи

Може да креирате сопствени симболи и да внесувате знаци од други фонтови. Може да додавате нови симболи на основниот каталог на симболи во LibreOffice Math или да креирате Ваши сопствени специјални каталози. Исто така се достапни голем број специјални знаци.

Формули во контекст

To make working with formulas easier, use the context menus, which can be called up with a right mouse click. This applies especially to the Commands window. This context menu contains all the commands that are found in the Elements pane, and also operators, and so on, which can be inserted into your formula by mouse-click without having to key them into the Commands window.

Please support us!