Алатник со алатки

Алатник со алатки содржи често употребувани функции.

зголеми

Increases the display scale of the formula by 25%. The zoom scale is displayed on the status bar. You can also change the scale in the context menu of the status bar. The workspace context menu contains zoom options as well.

Икона

Зголеми

намали

Decreases the display scale of formulas by 25%. The zoom scale is displayed on the status bar. You can also change the scale in the context menu of the status bar. The workspace context menu also has zoom options.

Икона

Намали

100 %

Displays the document at its actual size.

Икона

Зумирај 100%

Show All

Displays the entire formula in the maximum size possible so that all elements are included. The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands. The zoom commands and icons are only available in Math documents, not for embedded Math objects.

Икона

Покажи ги сите

Ажурирај

This command refreshes the formula in the document window.

Промени во Команди Прозорот е автоматски освежен ако Автоматски освежување на прегледот е активиран.

Икона

Ажурирај

Покажувач на формулата

Користете ја оваа икона на лентата со алатки за да го приклучувате или исклучувате покажувачот. Делот од формулата каде е поставен покажувачот во прозорецот за Команди е означен со тенка рамка кога покажувачот на формулата е активен.

Икона

Покажувач на формулата

Други симболи

Opens the Symbols dialog, in which you can select a symbol to insert in the formula.

Икона

Symbols

Please support us!