Алатници

Тука се опишани стандардните алатници што се достапни кога работите со активиран документ со формули во LibreOffice Math. Може да ги приспособите алатниците според Вашите потреби со поместување, бришење или додавање нови икони.

Стандарден алатник

Стандардниот алатник е достапен во секоја апликација од LibreOffice.

Алатник со алатки

Алатник со алатки содржи често употребувани функции.

Статусна линија

Статусната линија прикажува информации за активниот документ.

Please support us!