Менија

Менито ги содржи сите наредби за работење со LibreOffice Math. Содржи листа на сите оператори што се на располагање, како и наредбите за уредување, прегледување, средување, форматирање и печатење на документи со формули и на објектите што се содржат во нив. Повеќето од наредбите од менито се достапни само кога креирате или уредувате формула.

Note Icon

Прозорецот што го содржи документот на кој сакате да работите мора да биде избран за да можете да ги користите наредбите од менито. На сличен начин, морате да изберете објект во документот за да користите наредби од менито поврзани со објектот.


Warning Icon

Менијата зависат од контекстот. Ова значи дека се достапни оние ставки од менито кои се релевантни за работата што моментално се извршува. Ако покажувачот е лоциран во текстот тогаш се достапни сите оние ставки од менито кои се потребни за да се уреди текстот. Ако сте избрале графика во документот, тогаш ќе ги видите сите оние ставки од менито кои можат да се користат во уредувањето на графика.


Датотека

This menu contains the general commands for working with formula documents, such as create, open, save and print.

Уредување

Наредбите во ова мени се користат за уредување на формулите. Освен основните наредби, (на пример, копирање содржина) има и функции карактеристични за LibreOffice Math како што се барање на резервирани места или грешки.

Приказ

Sets the display scale and defines which elements you want to be visible. Most of the commands that you can enter into the Commands window can also be accessed through a mouse click if you have already opened the Elements pane with View - Elements.

Форматирај

Ова мени содржи наредби за форматирање на формулите.

Алатки

Користете го ова мени за отворање и уредување на каталогот на симболи или за внесување надворешна формула како датотека со податоци. Интерфејсот на програмата може да се приспособи кон Вашите потреби. Исто така може да ги менувате и опциите на програмата.

Прозорец

Во подменито „Прозорец“ може да отворите нов прозорец и да ја видите листата на документи.

Help

Менито за помош Ви овозможува да го стартувате и да управувате со системот за помош на LibreOffice.

Please support us!