Внесување загради

In LibreOffice Math, дали може заградите да бидат прикажани одделно така што растојанието меѓу нив е слободно дефиниран?

Можете да поставите индивидуални загради со користење "лево" и "десно", но оддалеченоста помеѓу заградите нема да биде поправена, бидејќи тие се прилагодуваат на аргументот. Сепак има начин да се прикажат оградите така што растојанието меѓу нив е поправено. За да го направите ова, поставете "\" (коса црта) пред нормалните загради. Овие загради сега се однесуваат како било кој друг симбол и поставувањето е исто како и на другите симболи:

left lbrace x right none

size *2 langle x rangle

size *2 { \langle x \rangle }

Please support us!