Внесување на прекини на линиите

Како да запишам формули во LibreOffice Math преку две линии (со рачно прекинување на линијата):

Направи прекин на линијата со користење на командата "нова линија". Сѐ после прекинот на линијата е поставено на следната линија.

Please support us!