Упатства за користење на LibreOffice Math

На страницата за помош Општо за LibreOffice можете да најдете инструкции кои се применливи на сите модули, како што се работа со прозорци и менија, приспособување на LibreOffice, извори на податоци, Галерија и повлечи и пушти.

Ако сакате помош за друг модул, префрлете се за помош за тој модул со комбинираното поле во областа за навигација.

Внесување и уредување на формули

D'oh! You found a bug (text/smath/guide/text.xhp#text not found).

Променување на стандардните атрибути

Внесување на прекини на линиите

Делови од формула кои се подредуваат рачно

Working with Limits

Спојување на делови на формула во загради

Внесување загради

Внесувам коментари

Кратенки (LibreOffice Math пристапност)

Please support us!