Кратенки (LibreOffice Math пристапност)

Можете да го контролирате LibreOffice Math без глувче.

Директно внесување на формула

Ако сакате да вметнете формула во текстуален документ и веќе го знаете правилното пишување, можете да продолжете со следново:

  1. Запишете формула во Вашиот текст

  2. Одбери ја формулата

  3. Choose the command Insert - OLE Object - Formula Object.

Внесување формула со користење на прозорец

Elements pane

Стрелка за лево или десно

Поместува лево или десно кон следната категорија или функција.

Копчето Enter

Избира категорија (во секцијата за категории) или вметнува функција во прозорецот за команди (во секцијата за функции).

Табулатор

Прескокнува од првата ставка во категоријата кон првата функција на категоријата.

Shift+Tab

Прескокнува од последната ставка во категоријата до последната функција на категоријата.

Please support us!