Порамнување

You can define the alignment of multi-line formulas as well as formulas with several elements in one line. Create multi-line formulas by entering a NEWLINE command in the Commands window.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Format - Align


Alignment Dialog

Хоризонтално

Specifies the type of horizontal alignment for multi-line formulas.

Лево

Прилепи го избраниот елемент од формулата на лево.

Tip Icon

Текстот е секогаш прилепен лево.


Центрирано

Прилепи го елементот од формулата на средина.

Десно

Прилепи ги елементите од формулата на десно.

Стандардно

Притисни овде за да ги зачуваш вашите промени како стандардни подесувања за новите формули. Обезбедениот одговор се појавува пред зачувувањето.

Save Default Dialog

Please support us!