претходна грешка

Го поместувате покажувачот на претходната грешка (поместувате лево).

За да пристапите до оваа наредба...

Одберете Уреди - Претходна грешка

Shift+F3


Please support us!