следна ознака

Премести го покажувачот до следната ознака (на десно).

Note Icon

"Markers" се резервирани места. Тие ја зимаат формата од во командниот прозор.


За да пристапите до оваа наредба...

Одберете Уреди - Следен маркер

F4 копчето


Please support us!