Алатник со опции

За да се прикаже алатникот со опции, изберете Приказ - Алатници - Опции.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose View - Toolbars - Options.


Режим на ротација по кликање на објектот

Го менува однесување на кликот на глувчето, така да рачките за ротирање се појавуваат откако ќе кликнете на објект, и потоа повторно го кликнете. Влечете рачка за ротирање на објектот во саканата насока.

Икона

Режим на ротаација по кликање на објектот

Display Grid

Enables or disables the grid.

Icon Display Grid

Display Grid

Покажи линии за прикачување

Прикажува или сокрива линии на прикачување така да можете да ги уредите објектите на вашиот слајд. За отстранување на линија на прикачување, одвлечете ја од слајдот.

Икона

Покажи линии за порамнување

Водилки при движење

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon Helplines While Moving

Helplines While Moving

Snap to Grid

Specifies whether to move frames, drawing elements, and controls only between grid points. To change the status of the snap grip only for the current action, drag an object while holding down the .

Icon Snap to Grid

Snap to Grid

Прикачи за водилки

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap guide when you release the mouse.

Icon

Snap to Snap Guides

Прикачи за маргините на страницата

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

Icon Snap to Page Margins

Прикачи на маргините на страницата

Прикачи за работ на објектот

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

Icon Snap to Object Border

Прикачи на рамката на објектот

Прикачи за точките на објектот

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

Icon Snap to Object Points

Прикачи на точките на објектот

Дозволи брзо уредување

Specifies whether to immediately switch to the text editing mode when clicking a text object.

Icon Allow Quick Editing

Дозволи брзо уредување

Избери само област на текст

Specifies whether to select a text box by clicking the text.

Icon Select Text Area Only

Озбери само област со текст

Кликнете два пати за да додадете текст

Го менуца однесувањето на кликот на глувчето, така да можете двојно да кликнете на објект за додавање или уредување текст.

Икона

Кликнете два пати за да додадете текст

Креирај објект со атрибути

Ако оваа икона на Опции лентата е активирана, објектите се прикажани со нивните атрибути додека ги цртате. Ако оваа икона не е активирана, прикажана е само контура при цртањето, и објектот е прикажан со сите атрибути кога ќе го отпуштите копчето на глувчето.

Икона

Креирај објект со атрибути

Излези од сите групи

Излегува од сите групи и се враќа на нормален преглед.

Icon Exit all groups

Излези од сите групи

Please support us!