Алатник за подредување на слајдови

Во прегледот за подредување на слајдови може да го користите алатникот за подредување на слајдови.

Selection

Allows you to select objects in the current document.

Icon

Избор

Слајд-шоу

Starts your slide show.

Slide Show Icon

Слајд-шоу

Please support us!