Алатник за главни црти

Во прегледот на главни црти, алатникот за главни црти ги содржи често користените алатки за уредување. Кликнете на стрелката што се наоѓа до иконата за да отворите алатник што содржи дополнителни команди.

Зум

Го намалува или зголемува екранот на моменталниот документ. Кликнете ја стрелката веднаш до иконата за го отворите Зум алатникот.

Икона

Зум (LibreOffice Impress во преглед на слајдови и контури)

Прво ниво

Ги крие сите заглавја на слајдовите во тековното слајд шоу освен за насловите на слајдот. Скриените заглавја се означени со црно линија пред насловот на слајдот. За покажување на заглавјата, кликнете ја Сите нивоа иконата.

Icon First Level

Прво ниво

Сите нивоа

Ги прикажува скриените заглавја на слајдовите во тековното слајд шоу. За криење на сите заглавја во тековното слајд шпу, освен за насловите на слајдот, кликнете ја Прво нивоl иконата.

Icon All Levels

Сите нивоа

Скриј потточки

Ги крие подзаглавјата на избраното заглавје. Скриените подзаглавја се означени со црна линија пред заглавјето. За покажување на заглавјата од пониско ниво, кликнете ја Покажи потточки иконата.

Icon Hide Subpoints

Скриј потточки

Покажи потточки

Ги прикажува скриените подзаглавја на избраното заглавје. За криење на подзаглавјата на избраното заглавје, кликнете ја Скриј потточки иконата.

Icon Show Subpoints

Покажи потточки

Форматирање вкл./искл.

Shows or hides the character formatting of the slide headings. To change the character formatting of a heading, open the Styles window, right-click a style, and then choose Modify.

Икона

Форматирање вкл./искл.

Црно-бело

Ги прикажува вашите слајдови само во црно и бело..

Икона

Црно-бело

Слајд-шоу

Starts your slide show.

Slide Show Icon

Слајд-шоу

Please support us!