Алатник за цртање

Алатникот за цртање содржи често користени алатки за уредување. Кликнете на стрелката до иконата за да отворите алатник што содржи дополнителни команди.

You can view the Drawing bar also from a text document or spreadsheet. The set of visible icons can be slightly different according to the current document type.

Избери

За да изберете објект на тековниот слајд, кликнете на алатката Избери (белата стрелка) на алатникот за цртање и потоа кликнете на објектот.

За да изберете повеќе од еден објект, држете го притиснат тастерот Shift додека кликнувате.

За да изберете објект кој е позади друг објект, притиснете , и потоа кликнете на објектот. За да го изберете следниот позадински објект, задржете , и потоа кликнете повторно. За да се вратите на селекција на претходно селектираниот објект, задржете го Shift + , и потоа кликнете.

За да додадете текст на избран објект, кликнете двапати на објектот и напишете или внесете го текстот.

За да го отстраните избирањето, кликнете каде било надвор од објектот или притиснете го тастерот Escape.

By double-clicking a tool, you can use it for multiple tasks. If you call the tool with a single-click, it reverts back to the last selection after completing the task.

Selection

Allows you to select objects in the current document.

Icon

Избор

Правоаголник

Црта исполнет правоаголник таму каде што ќе повлечете со покажувачот во тековниот документ. Кликнете на местото каде што сакате да биде аголот на правоаголникот и влечете за да ја добиете саканата големина. За да нацртате квадрат држете го притиснат тастерот Shift додека влечете.

Икона

Правоаголник

Елипса

Црта исполнета елипса таму каде што ќе повлечете со покажувачот во тековниот документ. Кликнете на местото каде што сакате да ја нацртате елипсата и влечете за да ја добиете саканата големина. За да нацртате круг држете го притиснат тастерот Shift додека влечете.

Икона

Елипса

Текст

Црта поле за текст таму каде што ќе кликнете или повлечете во тековниот документ. Кликнете некаде во документот и напишете го или вметнете го текстот.

Икона

Текст

Крива

Крива иконата на Цртање лентата го отвора Линии алатникот, каде што можете да додадете линии и облици на тековниот слајд.

Икона

Крива

Поврзувачи

Икона

Поврзувач

Отворете гоПоврзувачи алатникот, каде што можете да додадете поврзувачи на објекти во тековниот слајд. Поврзувач е линија која соединува објекти, и останува прикачена кога се преместуваат објектите. Ако копирате објект со поврзувач, се копира и поврзувачот.

Lines and Arrows

Opens the Arrows toolbar to insert lines and arrows.

3Д објекти

Отворете го 3D објекти алатник, каде можете да додадете 3D облици на тековниот слајд.

Икона

3Д објекти

Basic Shapes

Opens the Basic Shapes toolbar which you can use to insert graphics into your document.

Icon Basic shapes

Основни облици

Symbol Shapes

Opens the Symbol Shapes toolbar from which you can insert graphics into your document.

Icon Symbol Shapes

Облици на симболи

Block Arrows

Opens the Block Arrows toolbar from which you can insert graphics into your document.

Icon Block arrows

Блок-стрелки

Flowcharts

Opens the Flowcharts toolbar from which you can insert graphics into your document.

Icon Flowcharts

Блок-дијаграм

Callouts

Opens the Callouts toolbar from which you can insert graphics into your document.

Icon Callouts

Балончиња

Stars

Opens the Stars toolbar from which you can insert graphics into your document.

Icon Stars

Ѕвезди

Точки

Ви овозможува да ги уредувате точките на Вашиот цртеж.

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

Fontwork Gallery

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

Галерија на текст ефекти

Од датотека

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Вметни

Икона

Вметни

Ротирај

Оваа алатка се користи за ротирање на објекти.

Icon Rotate

Ротирај

Порамнување

Modifies the alignment of selected objects.

Икона

Порамнување

Подреди

Changes the stacking order of a selected object.

Икона

Подреди

Extrusion On/Off

Ги вклучува или исклучува 3Д-ефектите за избраните објекти.

Animation Pane

Assigns effects to selected objects.

Икона

Сопствена анимација

Interaction

Defines how the selected object behaves when you click on it during a slide show.

Icon Interaction

Interaction

Please support us!