Алатник за цртање

Алатникот за цртање содржи често користени алатки за уредување. Кликнете на стрелката до иконата за да отворите алатник што содржи дополнителни команди.

You can view the Drawing bar also from a text document or spreadsheet. The set of visible icons can be slightly different according to the current document type.

Избери

За да изберете објект на тековниот слајд, кликнете на алатката Избери (белата стрелка) на алатникот за цртање и потоа кликнете на објектот.

За да изберете повеќе од еден објект, држете го притиснат тастерот Shift додека кликнувате.

За да изберете објект кој е позади друг објект, притиснете , и потоа кликнете на објектот. За да го изберете следниот позадински објект, задржете , и потоа кликнете повторно. За да се вратите на селекција на претходно селектираниот објект, задржете го Shift + , и потоа кликнете.

За да додадете текст на избран објект, кликнете двапати на објектот и напишете или внесете го текстот.

За да го отстраните избирањето, кликнете каде било надвор од објектот или притиснете го тастерот Escape.

By double-clicking a tool, you can use it for multiple tasks. If you call the tool with a single-click, it reverts back to the last selection after completing the task.

Selection

Allows you to select objects in the current document.

Icon

Избор

Line Color

Sets the line color of the selected object.

Icon Line Color

Боја на линија

Fill Color

Sets the area color of the selected object.

Icon Area

Област

Line

Црта права линија каде што влечете во тековниот документ. За ограничување на линијата на 45 степени, задржете Shift додека влечете.

Icon Line

Линија

Правоаголник

Црта исполнет правоаголник таму каде што ќе повлечете со покажувачот во тековниот документ. Кликнете на местото каде што сакате да биде аголот на правоаголникот и влечете за да ја добиете саканата големина. За да нацртате квадрат држете го притиснат тастерот Shift додека влечете.

Icon Rectangle

Правоаголник

Елипса

Црта исполнета елипса таму каде што ќе повлечете со покажувачот во тековниот документ. Кликнете на местото каде што сакате да ја нацртате елипсата и влечете за да ја добиете саканата големина. За да нацртате круг држете го притиснат тастерот Shift додека влечете.

Icon Ellipse

Елипса

Стрелки

Отворете го Стрелки алатникот, каде што можете да додадете прави линии, линии со стрелки и линии за димензија на тековниот слајд или страница.

Крива

Крива иконата на Цртање лентата го отвора Линии алатникот, каде што можете да додадете линии и облици на тековниот слајд.

Icon Curve

Крива

Поврзувачи

Icon Connector

Поврзувач

Отворете гоПоврзувачи алатникот, каде што можете да додадете поврзувачи на објекти во тековниот слајд. Поврзувач е линија која соединува објекти, и останува прикачена кога се преместуваат објектите. Ако копирате објект со поврзувач, се копира и поврзувачот.

Basic Shapes

Opens the Basic Shapes toolbar which you can use to insert graphics into your document.

Icon Basic shapes

Основни облици

Symbol Shapes

Opens the Symbol Shapes toolbar from which you can insert graphics into your document.

Icon Symbol Shapes

Облици на симболи

Block Arrows

Opens the Block Arrows toolbar from which you can insert graphics into your document.

Icon Block arrows

Блок-стрелки

Flowcharts

Opens the Flowcharts toolbar from which you can insert graphics into your document.

Icon Flowcharts

Блок-дијаграм

Callouts

Opens the Callouts toolbar from which you can insert graphics into your document.

Icon Callouts

Балончиња

Stars

Opens the Stars toolbar from which you can insert graphics into your document.

Icon Stars

Ѕвезди

3Д објекти

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

Icon 3D Objects

3Д објекти

Ротирај

Оваа алатка се користи за ротирање на објекти.

Icon Rotate

Ротирај

Порамнување

Modifies the alignment of selected objects.

Icon Alignment

Порамнување

Подреди

Changes the stacking order of a selected object.

Icon Arrange

Подреди

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Icon Distribute

Distribute

Shadows

Adds a shadow to the selected object. If the object already has a shadow, the shadow is removed. If you click this icon when no object is selected, the shadow is added to the next object that you draw.

Icon Add Shadow

Shadows

Crop

Trims or scales the selected graphic. You can also restore the graphic to its original size.

Icon Crop

Отсечи

Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

Филтер

Edit Points

Lets you change the shape of the selected drawing object.

Icon Toggle Point Edit Mode

Toggle Point Edit Mode

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

Icon Edit Gluepoints

Edit Gluepoints

Extrusion On/Off

Switches the 3D effects on and off for the selected objects.

Icon Extrusion On/Off

Extrusion On/Off

Please support us!