Статусна линија

Статусната линија прикажува информации за Вашиот документ, вклучувајќи го и тековно избраниот објект. Можете да кликнете двапати на некои елементи од статусната линија за да го отворите соодветниот дијалог.

Моментална големина

Ги прикажува X и Y позициите на курсорот и големината на избраниот објект.

Зумирање

Specifies the current page display zoom factor.

Document Modification

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Моментален Слајд/Ниво

Го прикажува моменталниот број на слајдот проследено од вкупниот број на слајдови.

Current Page Style

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Please support us!