Алатник за приказ на слајдови

Алатникот за приказ на слајдови се отвора со прегледот за подредување слајдови.

Испробај времиња

Пушта проекција на слајдови со тајмер во долниот лев агол.

Icon Rehearse Timings

Испробај времиња

Покажи/Скриј слајд

Го крие избраниот слајд така што не се прикажува за време на проекцијата на слајдовите.

Icon Hide Slide

Покажи/скриј слајд

Слајдови во ред

Внесете го бројот на слајдови кои ќе се прикажат во еден ред во Подредувачот на слајдови.

Please support us!