Алатник за приказ на слајдови

Алатникот за приказ на слајдови се отвора со прегледот за подредување слајдови.

Испробај времиња

Пушта проекција на слајдови со тајмер во долниот лев агол.

Икона

Испробај времиња

Покажи/Скриј слајд

Го крие избраниот слајд така што не се прикажува за време на проекцијата на слајдовите.

Икона

Покажи/скриј слајд

Слајдови во ред

Внесете го бројот на слајдови кои ќе се прикажат во еден ред во Подредувачот на слајдови.

Please support us!