Менија

Следниот дел ги прикажува достапните теми за помош за менијата и дијалозите.

Note Icon

Прозорецот што го содржи документот на кој сакате да работите мора да биде избран за да можете да ги користите наредбите од менито. На сличен начин, морате да изберете објект во документот за да користите наредби од менито поврзани со објектот.


Warning Icon

Менијата зависат од контекстот. Ова значи дека се достапни оние ставки од менито кои се релевантни за работата што моментално се извршува. Ако покажувачот е лоциран во текстот тогаш се достапни сите оние ставки од менито кои се потребни за да се уреди текстот. Ако сте избрале графика во документот, тогаш ќе ги видите сите оние ставки од менито кои можат да се користат во уредувањето на графика.


Датотека

Овие команди се применуваат на тековниот документ, отворете нов документ или затворете ја апликацијата.

Edit

This menu contains commands for editing the contents of the current document.

Приказ

Ова мени содржи команди за контролирање на екранскиот приказ на документот.

Вметнување

Ова мени содржи команди кои се користат за вметнување на нови елементи во документот, на пример, графика, објекти, специјални знаци и други датотеки.

Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Slide

This menu provides slide management and navigation commands.

Слајд-шоу

Содржи команди и опции за презентацијата која се извршува.

Tools

Contains spelling tools, a gallery of object art that you can add to your document, as well as tools for configuring menus, and setting program preferences.

Прозорец

Содржи команди за манипулирање и прикажување на прозорците на документот.

Помош

Менито за помош Ви овозможува да го стартувате и да управувате со системот за помош на LibreOffice.

Please support us!