Менија

Следниот дел ги прикажува достапните теми за помош за менијата и дијалозите.

Note Icon

Прозорецот што го содржи документот на кој сакате да работите мора да биде избран за да можете да ги користите наредбите од менито. На сличен начин, морате да изберете објект во документот за да користите наредби од менито поврзани со објектот.


Warning Icon

Менијата зависат од контекстот. Ова значи дека се достапни оние ставки од менито кои се релевантни за работата што моментално се извршува. Ако покажувачот е лоциран во текстот тогаш се достапни сите оние ставки од менито кои се потребни за да се уреди текстот. Ако сте избрале графика во документот, тогаш ќе ги видите сите оние ставки од менито кои можат да се користат во уредувањето на графика.


Датотека

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

Edit

This menu contains commands for editing the contents of the current document.

Приказ

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Вметнување

Ова мени содржи команди кои се користат за вметнување на нови елементи во документот, на пример, графика, објекти, специјални знаци и други датотеки.

Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Slide

This menu provides slide management and navigation commands.

Слајд-шоу

Содржи команди и опции за презентацијата која се извршува.

Tools

Прозорец

Содржи команди за манипулирање и прикажување на прозорците на документот.

Help

Менито за помош Ви овозможува да го стартувате и да управувате со системот за помош на LibreOffice.

Please support us!