Претворање битмапи во векторски графики

На векторска графика може да и се смени големина без да се изгуби квалитетот на графиката. Во LibreOfficeDraw и Impress, можете да претворите битмапа во векторска графика.

  1. Изберете ја битмапата која сакате да ја претворите.

  2. Направете едно од следново:

    In LibreOffice Draw, choose Shape - Convert - To Polygon.

    Во LibreOffice Impress, десен клик на објектот и потоа изберете Претвори - Во полигон.

  3. Поставете опции за претворање на сликата и кликнете OK. Видете Претвори во полигон за опис на опциите за претворање.

Please support us!