Претворање текстуални знаци во објекти за цртање

Можете да претворите текстуални знаци во криви на кои можете да ги уредите и промените големина како било кој објект за цртање. Штом ќе претворите текст во објект за цртање, повеќе не можете да ја уредите содржината на текстот.

За претворање текст во објект за цртање:

  1. Изберете го текстот кој сакате да го претворите и направете едно од следново:

    In LibreOffice Draw, choose Shape - Convert - To Curve.

    Во LibreOffice Impress, десен клик на границата на текст објектот и потоа изберете Претвори - Во крива.

  2. Ако вашиот текст содржи повеќе од еден знак, претворениот текст станува групиран објект. Двоен клик на групата за уредување на индивидуални објекти. Притиснете Esc кога е завршено.

  3. Сега, кликнете ја Точки иконата на Цртање алатникот. Кликнете го објектот. Можете да ги видите сите Bézier точки на објектот. На Уреди точки алатникот, можете да најдете разни икони за уредување, вметнување и бришење точки.

Please support us!