Печатење слајд за прилагодување на големина на страница

Можете да ја намалите големината на слајдот кога се печати, така да слајдот може да се прилагоди на печатена страница.

  1. Отворете го документот кој сакате да се печати.

  2. In Normal View, choose Slide - Properties, and then click the Page tab.

  3. Во Поставувања за изглед областа, изберете го Прилагоди објект на формат на хартија полето за означување.

  4. Во Формат на хартија областа, изберете Формат.

  5. Кликнете OK. Големината на слајдот е променета за прилагодување на печатената страница со задржување на релативните позиции на објектите во слајдот.

Please support us!