Insert Slide from File

Можете да вметнете слајдови од друга презентација во тековната презентација. Исто така можете да копирате и вметнете слајдови помеѓу презентациите.

За вметнување слајд од друга презентација:

  1. Отворете презентација и изберете Преглед - Нормален.

  2. Choose .

  3. Лоцирајте ја датотеката која го содржи слајдот кој сакате да го додадете, и потоа да кликнете Вметни.

  4. Кликнете го плус знакот до иконата за датотеката со презентација и потоа изберете ги слајдовите кои сакате да се вметнат.

  5. Кликнете OK.

За копирање и вметнување слајдови помеѓу презентациите:

  1. Отворете ги презентациите кои сакате да се копираат и вметнете помеќу.

  2. Во презентација која ги содржи слајдовите кои сакате да се копираат изберете Преглед - Подредувач на слајдови.

  3. Изберете ги слајдовите и потоа изберете Уреди - Копирај.

  4. Изменете во презентацијата каде сакате да се вметнат слајдовите и изберете Преглед - Нормален.

  5. Изберете го слајдот кој сакате да копираниот слајд да го следи и изберете Уреди - Вметни.

Please support us!