Креирање дијаграм

За креирање дијаграм:

 1. Изберете алатка од Дијаграм алатникот на Цртање лентата.

 2. Влечете облик во вашиот слајд.

 3. За додавање на повеќе облици, повторете ги последните чекори.

 4. Отворете го Поврзувачи алатникот на Цртање алатникот и изберете линија на поврзување.

 5. Преместете го покажувачот преку крајот на обликот така да местата за поврзувања се појават.

 6. Кликнете на место за поврзување, влечете го до место за поврзување на друг облик и потоа отпуштете.

 7. За додавање повеќе поврзувачи, повторете ги последните чекори.

Сега ги имате основните контури за вашиот дијаграм.

За додавање текст на облиците во вашиот дијаграм

Направете едно од следново:

За додавање пополнување со боја на облик:

 1. Изберете го обликот, и потоа изберете Форматирај - Област.

 2. Изберете Боја, и потоа кликнете на боја во листата.

За додавање на неколку главни точки кои повикуваат други слајдови:

Доделете интеракции на некои објект на вашиот слајд.

 1. Изберете го објектот и потоа Слајд шоу - Интеракции.

 2. Изберете интеракција во дијалогот. На пример, изберете за одење на следен слајд кога корисникот клика објект.

Please support us!