Преместување објекти

Можете да ги преместите избраните објекти во вашиот слајд со нивно влечење, со употреба на копчињата со стрелки, или со копирање на објектите и нивно вметнување во друга локација.

Please support us!