Инструкции за употреба на LibreOffice Impress

На страницата за помош Општо за LibreOffice можете да најдете инструкции кои се применливи на сите модули, како што се работа со прозорци и менија, приспособување на LibreOffice, извори на податоци, Галерија и повлечи и пушти.

Ако сакате помош за друг модул, префрлете се за помош за тој модул со комбинираното поле во областа за навигација.

Преглед и печатење на презентација

Прикажување на слајд шоу

Измена на редоследот на слајдови

Преоди на анимирани слајдови

Changing the Background Fill

Креирање сопствен слајд шоу

Зумирање со тастатурата

Испробај времиња на промена на слајд

Printing faster with Reduced Data

Анимирани објекти и 3D објекти

Animating Objects in Presentation Slides

Креирање анимирани GIF слики

Изнесување анимации во GIF формат

Избирање долни објекти

Претворање 2D објекти во криви, полигони, и 3D објекти

Внесување и изнесување

Внесување HTML страници во презентации

Зачувување на презентација во HTML формат

Loading Color, Gradient, and Hatching Palettes

Вчитување стилови на линија и стрелки

Печатење презентации

Печатење слајд за прилагодување на големина на страница

Отворање документи зачувани во други документи

Зачувување во други формати

Разно

Употреба на кратенки во LibreOffice Impress

Grouping Objects

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Copying Formatting With the Format Paintbrush

Undoing Direct Formatting for a Document

Changing the Background Fill

Adding a Header or a Footer to All Slides

Fontwork For Graphical Text Art

Зумирање со тастатурата

Цртање кривини

Уредување криви

Using Gluepoints

Insert Slide from File

Вклучувајќи раб. листови во слајдови

Претворање текстуални знаци во објекти за цртање

Претворање битмапи во векторски графики

Applying Line Styles Using the Toolbar

Defining Arrow Styles

Defining Line Styles

Please support us!