Креирање сопствен слајд шоу

Може да креирате сопствени слајд шоуа за задоволување на потребните на вашата публика со употреба на слајдовите во тековната презентација.

За креирање на сопствен слајд шоу:

Define Custom Slide Show Dialog

 1. Изберете Слајд шоу - Сопствени слајд шоуа.

 2. Кликнете Ново и внесете име за вашиот слајд шоу во Име полето.

 3. Under Existing Slides, select the slides to add to your slide show, and click the >> button. Hold down Shift to select a range of consecutive slides, or to select multiple individual slides.

Можете да го измените редоследнот на слајдовите во вашето сопствено слајд шоу преку влечење и пуштање на слајдовите под Избрани слајдови.

За стартување на сопствено слајд шоу:

Custom Slide Shows Dialog

 1. Изберете Слајд шоу - Сопствен слајд шоу.

 2. Изберете го шоуто кое сакате да го стартувате од листата.

 3. Кликнете Стартувај

tip

Ако сакате избраниот сопствен слајд шоу да стартува кога ќе кликнете на Слајд шоу иконата наПрезентација алатникот, или кога притискате F5, изберете Употреби сопствен слајд шоу.


Опции за стартување на слајд шоу

За секогаш стартување на слајд шоу од тековниот слајд:

 1. Choose - LibreOffice Impress - General.

 2. Во Стартувај презентација областа, изберете го Секогаш со тековната страница полето за означување.

warning

Не ја избирајте оваа опција ако сакате да пуштите сопствен слајд шоу.


За криење на слајд:

To hide the current slide, click the Hide Slide action button.

 1. Изберете Поглед - Подредувач на слајдови, и потоа изберете го слајдот кој сакате да го скриете.

 2. Изберете Слајд шоу - Покажи/скриј слајд.

  Слајдот не е отстранет од вашиот документ.

За покажување на скриен слајд:

 1. Изберете Поглед - Подредувач на слајдови, и потоа изберете ги скриените слајдови кои сакате да се покажат.

 2. Изберете Слајд шоу - Покажи/скриј слајд.

Please support us!