Креирање анимирани GIF слики

Можете да анимирате објекти за цртање, и графички објекти (слики) на вашите слајдови за да ги направите вашите презентации поинтересни LibreOffice Impress ви обезбедува едноставен уредувач за анимации каде што може да креирате анимациски слики (рамки) со составување објекти од вашиот слајд. Ефектот на анимација се добива со ротација преку статичните рамки кои ги креирате.

Tip Icon

Ако креирате анимација на битмапа (анимиран GIF) можете да доделите време на задоцнување за секоја рамка, и да назначите колку пати анимацијата се пушта.


За креирање на анимиран GIF:

 1. Select an object or group of objects that you want to include in your animation and choose Insert - Media - Animated Image.

 2. Направете едно од следново:

 1. Во Група на анимација областа, изберете Битмапа објект.

  Користете ја временската линија за назначување на траењето за приказ на рамка и колку пати е присутна секвенцата на анимацијата.

 2. Внесете број на рамка во Број на слика полето (левото поле).

 3. Внесете колку секунди сакате рамката да се прикажува во Траење полето (средното поле).

 4. Повтори ги последните два чекори за секоја рамка во вашата анимација.

  Tip Icon

  Можете да ја прегледате вашата анимација со употреба на контролите од лево на Број на поле полето.


 5. Изберете колку пати сакате секвенцата на анимацијата да се повторува во Броење на јамки полето (десното поле).

 6. Изберете опција за порамнување за објектите во Порамнување полето.

 7. Кликнете Креирај.

Please support us!