Претворање 2D објекти во криви, полигони, и 3D објекти

You can convert two-dimensional (2D) objects to create different shapes. LibreOffice can convert 2D objects to the following object types:

Two types of 3D objects

За претворање на објект во облик на крива:

  1. Изберете 2D објект на слајдот или страницата.

  2. Десен клик на објектот и изберете Претвори - во крива.

За измена на обликот на објектот, кликнете го Точки icon Икона на алатникот за цртање, и влечете ги справувачите на објектот. Можете исто така да ги влечете контролните точки на справувач за измена на обликот на кривата.

За претворање на 2D објект во полигон:

  1. Изберете 2D објект на слајдот или страницата.

  2. Десен клик на објектот и изберете 'Претвори - во полигон.

За измена на обликот на објектот, кликнете го Точки иконата Иконата на алатникот за цртање, и влечете ги справувачите на објектот.

За претворање на 2D објект во 3D објект:

  1. Изберете 2D објект на слајдот или страницата.

  2. Кликнете на Издолжување вкл/искл. иконата Икона на алатникот за цртање, или десен клик на објектот и изберете Претвори - во 3D.

За уредување на својствата на 3D објектот, употребете го линија и пополнување алатникот и 3D поставувањаалатникот.

Tip Icon

За конвертирање на текст објект во 3D, употребете ја Fontwork иконата Икона на алатникот за цртање.


За претворањена 2D објект во 3D ротациски објект:

3D објект на ротацијасе креира преку ротирање на избраниот објект околу својата вертикална оска.

  1. Изберете 2D објект на слајдот или страницата.

  2. Десен клик на објектот и изберете Претвори - во 3D објект на ротација

За уредување на својствата за 3D објектот, употребете ги алатникот за линија и пополнување и алатникот за 3D поставувања.

Tip Icon

Можете да го ротирате 2D Објектот пред негово претворање за креирање на покомплексен облик.


Please support us!