Копчиња со кратенки за LibreOffice Impress

Следново е листа на копчиња со кратенки за #[officename] Impress.

Исто така можете да го употребите главни копчиња со кратенки во LibreOffice.

Note Icon

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


Функциски копчиња за LibreOffice Impress

Копчиња со кратенки

Ефект

F2

Уреди текст.

F3

Enter Group.

+F3

Exit Group.

Shift+F3

Удвој

F4

Позиција и големина

F5

Преглед на слајд шоуто.

+Shift+F5

Навигатор

F7

Spelling

+F7

Тезаурус

F8

Уреди точки.

+Shift+F8

Прилагоди го текстот на рамката.

F11

Styles


Копчиња со кратенки во слајд шоуата

Копчиња со кратенки

Ефект

Esc or -

Крај на презентацијата.

Left click or Spacebar or Right arrow or Down arrow or Page Down or Enter or Return

Пушти го следниот ефект (ако постои, ако не оди на следниот слајд).

Alt+Page Down

Оди на следниот слајд без пуштање на ефекти.

[број] + Enter

Внесете број на слајд и притиснете Ентер за одење на слајд.

Right click or Left arrow or Up arrow or Page Up or Backspace

Го пушта повторно претходниот ефект. Ако не постои претходен ефект на овој слајд, го прикажува претходниот слајд.

Alt+Page Up

Оди на претходниот слајд без пуштање на ефекти.

Home

Прескокни до првиот слајд во слајд шоуто.

End

Прескокни до последниот слајд во слајд шоуто.

+ Page Up

Оди на претходниот слајд.

+ Page Down

Оди на следниот слајд.

B или .

Прикажи црн екран се додека не се притисне следно копче или се заврти тркалцето од глушецот.

W или ,

Прикажи бел екран се додека не се притисне следно копче или не се заврти тркалцето на глушецот.

P

Use mouse pointer as pen

E

Erase all ink on slide

+A

Turn off pointer as pen mode


Копчиња со кратенки во нормален преглед

Копчиња со кратенки

Ефект

Плус (+) копче

Зголеми.

Минус (-) копче

Намали.

Копче за множење (×) (нумеричка тастатура)

Прилагоди ја страницата во прозорецот.

Копче за делење (÷) (нумеричка тастатура)

Зумирај на тековниот избор.

Shift++G

Групирај ги избраните објекти.

Shift++A

Одгрупирај ја избраната група.

+ click

Внесете група, така да можете да ги уредите одделните објекти во групата. Кликнете надвор од групата за враќање во нормален преглед.

+Shift+K

Комбинирајте ги избраните објекти.

+Shift+K

Разделете го избраниот објект. Оваа комбинација работи само на објект кој е креиран со комбинирање на два или повеќе објекти.

+ Plus key

Пренеси напред.

Shift++ Plus key

Пренеси понапред.

+ Minus key

Испрати наназад.

Shift++ Minus key

Испрати во заднина.


Shortcut Keys when Editing Text

Копчиња со кратенки

Ефект

+Enter

Soft hyphens; hyphenation set by you.

+Shift+F5

Non-breaking hyphen (is not used for hyphenation)

+Shift+F5

Непрекинувачки места меѓу зборови не се користат како раздели меѓу зборови и не се зголемуваат во случај кога текстот е двострано порамнет.

Помести+внеси

Прелом на ред во ист пасус

Стрелка налево

Помести го курсорот налево

Shift+копче стрелка налево

Помести го курсорот со изборот налево

копче

Оди на почетокот на зборот

+Shift+клик

Избирање налево збор по збор

Копче стрелка надесно

Помести го курсорот надесно

Shift+стрелка надесно

Помести го курсорот со изборот надесно

Alt+Page Up

Оди до крајот на зборот

+Shift+клик

Избирање надесно збор по збор

Arrow Up

Придвижи го курсорот една линија нагоре

Shift+стрелка нагоре

Избирање редови во нагорна насока

Alt+Page Up

Помести го курсорот на почетокот на пасусот

Arrow Down

Придвижи го курсорот еден ред надолу

Shift+стрелка надолу

Избирање на редови во надално насока

Alt+Page Down

Move cursor to end of paragraph. Next keystroke move cursor to end of next paragraph

F11

Оди на почеток на ред

F11

Оди до почеток на ред и избирај сè до таму

F11

Оди до крај на ред

F11

Оди до крај на ред и избери сè до таму

+F3

Go to start of text block in slide

+F3

Go to end of text block in slide

копче

Избриши текст до крај на зборот

Alt+Page Up

Избриши текст до почетокот на зборот

Во списокот: го брише празниот пасус пред тековниот пасус

+Shift+F5

Избриши текст до крајот на реченицата

+Shift+F5

Избриши текст до почетокот на реченицата


Копчиња со кратенки за LibreOffice Impress

Копчиња со кратенки

Ефект

Копче со стрелка

Го преместува избраниот објект или преглед на страница во насока на стрелката.

+ Arrow Key

Движете се во прегледот на страницата.

Shift + влечи

Приморај го движењето на избраниот објект хоризонтално или вертикално.

+ drag (with Copy when moving option active)

Hold down and drag an object to create a copy of the object.

копче

Hold down за цртање или промена на големина на објекти со нивно влечење од средината на објектот.

копче+клик

Изберете го објектот позади тековно избраниот објект.

+Shift+клик

Изберете го објектот пред тековно избраниот објект.

Shift+клик

Изберете додадени предмети или текст пасус. Кликнете на почеток на изборот, преместете се на крајот и потоа задржете Shift додека кликате.

Shift+влечи (при промена на големина)

Задржете Shift додека влечете за промена на големина на објект за задржување на пропорциите на објектот.

Tab копче

Изберете објекти во редослед во кој се креирани.

Shift+Tab

Изберете објекти во обратен редослед во кој се креирани.

Ескејп

Излез од тековниот режим.

Ентер

Активирај резервирано место за објект во нова презентација (само ако рамката е избрана).

+Enter

Се преместува на наредниот текст објект на слајдот.

Ако нема текст објектот во слајдот, или сте стигнале до последниот текст објект, се вметнува нов слајд после тековниот слајд. Новиот слајд го користи истиот изглед како тековниот слајд.

PageUp

Оди на претходниот слајд. Нема функција на првиот слајд.

PageDown

Се преместува на следниот слајд. Нема функција на последниот слајд.


Navigating with the Keyboard in Slide Sorter and Slide Pane

Копчиња со кратенки

Ефект

Home/End

Set the focus to the first/last slide.

Left/Right arrow keys or Page Up/Down

Set the focus to the next/previous slide.

+Shift+PageDown

Move selected slides down one position in Slide Sorter list. If you select multiple slides, they are moved together with the last selected slide in the list.

+Shift+PageUp

Move selected slides up one position. If you select multiple slides, they are moved together with the first selected slide in the list.

+Shift+End

Move selected slides to end of Slide Sorter list.

+Shift+Home

Move selected slides to start of Slide Sorter list.

Ентер

Change to Normal Mode with the active slide when in Slide Sorter. Add a new slide when in Slide Pane.


Please support us!